Archív článkov

26.11.2019 08:15
O B E C   PAVLOVCE , Obecný úrad 143 , 094 31  Hanušovce nad Topľou Vás srdečne pozývame na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09.12.2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu. pozvánka zastupiteľstvo 8.docx (13540)
05.11.2019 13:11
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020  od 07.00 h do 22.00 h Informácie pre voliča.pdf (562,7 kB) Poučenie "VOĽBA POŠTOU".pdf (282...
31.10.2019 10:14
  V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 31.10.2019 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona...
04.09.2019 14:52
  V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 04.09.2019  začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona...
21.08.2019 09:28
Výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky: "Obnova multifunkčného objektu Pavlovce"
15.04.2019 14:09
zámer.pdf (2420862)
02.04.2019 09:37
Pavlovce - Richard Rybár - verejná vyhláška.doc (114688)
17.03.2019 09:12
Výpis z uznesenia : č. 3/2019
08.03.2019 09:31
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 08.03.2019 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej ...
25.02.2019 10:18
EP19_Usmernenie02.pdf (1289289)
Záznamy: 31 - 40 zo 67
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontakt

Obec Pavlovce Pavlovce 143
Hanušovce nad Topľou
09431
057/4452322 obecpavlovce@gmail.com