Archív článkov

20.02.2019 20:01
výrub stromov.pdf (209393)
14.01.2019 10:33
Informácie pre voliča Dokumenty na stiahnutie
10.01.2019 10:04
Obec Pavlovce zverejňuje Zámer pre predaj časti nehnuteľnosti. Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Pavlovce, v obci Pavlovce, novovytvorená parcela C-KN č. 1158/20 - záhrady o výmere 359 m2, ktorá je geometrickým plánom č. 3/2018 vytvorená z pôvodnej parcely C-KN č. 1158/5 – záhrady...
07.12.2018 11:01
Obec Pavlovce Vás 23. 2. 2019 pozýva na Obecný ples  
14.11.2018 19:07
Kandidát zvolený na funkciu  starostu obce :         Ing. Jozef  Kočiš Kandidáti zvolení na poslancov obecného zastupiteľstva : Martin  Krupa,  Pavel  Verčimák,  Natália  Verčimáková, RNDr. Samuel Bruss, Ing.  Marek ...
13.11.2018 10:28
na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Pavlovce VK.pdf (228700)
27.09.2018 12:21
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 26.09.2018 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej ...
27.09.2018 10:12
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 26.09.2018 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej ...
27.09.2018 09:27
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany   Jozef  Kočiš, Ing. 51 r., starosta obce , Kresťanskodemokratické hnutie   kandidáti starosta.docx (31021)
27.09.2018 09:21
Volebný obvod č. 1 Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany František Apjar, 47 r., technik , Spolu – občianska demokracia Drahoslav Beňo , 43 r. , SZČO , Spolu – občianska demokracia Samuel Bruss Ing., 33 r. ,umelecký historik , Obyčajní ľudia...
Záznamy: 41 - 50 zo 67
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Obec Pavlovce Pavlovce 143
Hanušovce nad Topľou
09431
057/4452322 obecpavlovce@gmail.com