Vyhotovovanie zoznamu voličov - usmernenie

25.02.2019 10:18

Kontakt

Obec Pavlovce Pavlovce 143
Hanušovce nad Topľou
09431
057/4452322 obecpavlovce@gmail.com