Výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky: "Obnova multifunkčného objektu Pavlovce"

21.08.2019 09:28

Kontakt

Obec Pavlovce Pavlovce 143
Hanušovce nad Topľou
09431
057/4452322 obecpavlovce@gmail.com