Výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky: "Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Pavlovce"

09.01.2020 08:06

Kontakt

Obec Pavlovce Pavlovce 143
Hanušovce nad Topľou
09431
057/4452322 obecpavlovce@gmail.com