Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce Pavlovce

30.09.2021 10:38

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach v zmysle § 18a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.369/1990 Zb.)

v y h l a s u j e

voľbu na pozíciu  hlavného kontrolóra obce Pavlovce

 

  • prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 31.10.2021

 

O mieste a čase volieb budete informovaní samostatným listom, minimálne 14 dní pred samotným

výberovým konaním.

VYHLÁSENIE DŇA KONANIA VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE.docx (63585)
VYHLÁSENIE DŇA KONANIA VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE.pdf (338454)
 

Kontakt

Obec Pavlovce Pavlovce 143
Hanušovce nad Topľou
09431
057/4452322 obecpavlovce@gmail.com