Zámer pre predaj časti nehnuteľnosti

15.04.2019 14:09

Kontakt

Obec Pavlovce Pavlovce 143
Hanušovce nad Topľou
09431
057/4452322 obecpavlovce@gmail.com