Aktuality

13.07.2020 11:12
Týmto Vás srdečne pozývame na 8  zasadnutie Obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční  dňa  16.07.2020  o  18.00 hod.  v zasadačke Obecného úradu. pozvánka zastupiteľstvo júl 2020.docx (13644)
29.04.2020 14:07
Riaditeľka MŠ Pavlovce v zmysle § 59 ods. 3zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z. podľa rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 26.3.2020...
26.03.2020 12:04
Stavebné povolenie - verejná vyhláška
26.02.2020 12:07
„Perše spoznaj svojo rodzisko a až tak dajaké San Francisko..“ Aj tu doma pod nosom máme krásu v podobe kaštieľa Dessewffyovcov v Hanušovciach nad Topľou. Prijmite preto pozvanie výboru SČK v Pavlovciach na akciu: „Pavloviani u kaštiľu“ Stretneme sa 15.03.2020 (nedeľa)...
10.02.2020 08:10
O B E C   PAVLOVCE , Obecný úrad 143 Vás týmto srdečne pozýva na 8  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  dňa  24.02.2020  o  17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu. pozvánka zastupiteľstvo feb_2020.docx (20,9 kB)
21.01.2020 09:48
V súlade s § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
09.01.2020 08:06
Výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky:  "Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Pavlovce"
26.11.2019 08:15
O B E C   PAVLOVCE , Obecný úrad 143 , 094 31  Hanušovce nad Topľou Vás srdečne pozývame na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09.12.2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu. pozvánka zastupiteľstvo 8.docx (13540)
05.11.2019 13:11
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020  od 07.00 h do 22.00 h Informácie pre voliča.pdf (562,7 kB) Poučenie "VOĽBA POŠTOU".pdf (282...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Obec Pavlovce Pavlovce 143
Hanušovce nad Topľou
09431
057/4452322 obecpavlovce@gmail.com