Aktuality

31.10.2019 10:14
  V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 31.10.2019 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona...
04.09.2019 14:52
  V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 04.09.2019  začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona...
21.08.2019 09:28
Výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky: "Obnova multifunkčného objektu Pavlovce"
15.04.2019 14:09
zámer.pdf (2420862)
02.04.2019 09:37
Pavlovce - Richard Rybár - verejná vyhláška.doc (114688)
17.03.2019 09:12
Výpis z uznesenia : č. 3/2019
08.03.2019 09:31
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 08.03.2019 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej ...
25.02.2019 10:18
EP19_Usmernenie02.pdf (1289289)
20.02.2019 20:01
výrub stromov.pdf (209393)
14.01.2019 10:33
Informácie pre voliča Dokumenty na stiahnutie
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontakt

Obec Pavlovce Pavlovce 143
Hanušovce nad Topľou
09431
057/4452322 obecpavlovce@gmail.com